Voer het rijksregisternummer van de leerling in (alleen cijfers, zonder spaties of punten):